Å ha leieninntekter kan være gull verdt for økonomien din, og kan føre til at du får et høyere lån enn hva du ellers ville ha gjort.

Det er dog mange som stiller seg dette spørsmålet: hvor mye kan jeg låne med leieinntekter? Spørsmålet er ikke så enkelt å svare på, men vi skal se litt nærmere på dette.

Er du klar?

Informasjon om utleie

Mange tenker at utleieinntekter er skattefrie, og dette er forsåvidt riktig – men det stilles noen krav til dette. Utleieinnntektene er kun skattefrie så lenge arealet som leies ut er mindre enn det arealet som du selv bor i.

hvor mye kan jeg låne med leieinntekter

Leieinntekter kan gi deg muligheten til å få noe penger ekstra i lån.

Men; tilbake til det opprinnelige spørsmålet, og da starter vi med et eksempel:

Som par har dere en samlet inntekt på 800.000 kroner, og da kan vi for enkelhets skyld si at dere får låne tre ganger dette beløpet i lån – altså 2,4 millioner kroner.

Dere har en leilighet som dere leier ut til 6.000 kr mnd, ot totalt blir dette 72.000 kroner. Banken vil som regel ikke legge til hele dette beløpet i regnestykket, men ca 80%. Du sitter da igjen med et overskudd på 57.600 kroner.

57.600 x 3 = 172.800 kroner.

Det betyr at dere da kan få et lån på 2,572 millioner kroner i stedet for 2,4 millioner. Kanskje ikke det helt store tenker dere, men det vil uansett monne. Kanskje har dere en leilighet som gir dere et overskudd på 100.000 kroner i året? Da vil regnestykket se enda bedre ut.

I alle fall: det vil kanskje være andre faktorer som spiller inn på hvor mye dere kan låne med leieinntekter, og dere må uansett forhøre dere med banken om dette.

Èn ting er i alle fall sikkert: dere vil komme bedre ut av det uansett hvordan dere vrir og vender på det.

Les mer om utleie her!