Shippingklubben - header
//Annonselenke i tekst//

Begrepet shipping er et ord som er lånt fra det engelske språket, og på norsk så referer shipping til rederi- og befraktningsvirksomhet ved hjelp av skip. Man bruker også shipping-begrepet om de som jobber i selskaper innenfor denne sektoren, samt til aksjer og verdipapirer knyttet til denne sektoren.

For å si det kort og fyndig: shipping er en meget viktig del av verdensøkonomien og faktisk er det slik at 90% av all verdenshandelen utføres av verdens handelsflåte – og den består av godt over 50.000 skip. Over 150 land har sin egen handelsflåte, og totalt sett teller mannskapene på disse skipene over 1.000.000 mennesker! Dette sier bare litt om hvor viktig shippingindustrien er for verdens befolkning!

Ønsker du å investere i shippingindustrien? Du kan komme deg inn på markedet med et forbrukslån fra Lånemegleren. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.).

Litt mer fakta om shipping

Som sagt: 90% av verdenshandelen gjennomføres ved hjelp av handelsflåtene som finnes i verden, og uten shipping ville både import og eksport av mat og gods ikke vært mulig. For å sette det litt på spissen: halve verden ville ha sultet i hjel mens den andre halvparten ville frosset i hjel!

Frakt gjennomført til sjøs fortsetter å vokse og gir fordeler for konsumenter over hele verden på grunn av konkurransedyktige fraktpriser. Takket være den voksende effektiviteten i shippingtransporten og den økte økonomiske liberaliseringen er fremtidsutsiktene for industriens videre vekst fortsatt sterk.

Skipene er i dag teknisk sofistikerte og de store høyteknologiske skipene kan koste 1,5 milliarder kroner å bygge. Skipstrafikken genererer anslagsvis 500 milliarder dollar i fraktrater pr- år – og da skjønner man at det begynner hvorfor skipsredere ligger høyt oppe på rikinglistene verden over!

Shipping er den sikreste og mest naturvennlig formen for kommersiell varefrakt. Den er kanskje unik blant industriene når det kommer til fysisk risiko, og forpliktelse til sikkerhet har lenge gjennomsyret praktisk talt alle shippingoperasjoner på dypt farvann. Shipping var blant de første industriene til på bred front å implementere internasjonale sikkerhetsstandarder.

På grunn av sin internasjonale natur er sikkerheten i shippingindustrien regulert av forskjellige instanser innenfor FN; spesielt har IMO (The International Maritime Organization) utviklet et omfattende rammeverk av globale maritime sikkerhetsreguleringer som håndheves på verdensbasis.

Som sagt så er shipping den minst miljøskadelige formen for kommersiell transport, og sammenlignet med den landbaserte industrien er shipping en forholdsvis lav bidragsyter til marin forurensning fra menneskelig aktivitet. Det har vært en substansiell reduksjon i marin forurensning i løpet av de siste 15-20 årene og spesielt med tanke på mengden olje som er sølt ut i havet – til tross for en massiv økning i handelstrafikk på havene.

Kilde: International Chamber of Shipping